Biblioteka bierze udział w programie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

Jest to program realizowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Celem programu jest poprawa jakości zbiorów bibliotecznych i dostępu do zbiorów; w tym wsparcie wydawnictw i sieci dystrybucji książki, zwiększenie efektywności promocji polskiej książki w kraju i za granicą; rozwój czasopism kulturalnych; promocja tłumaczeń i przekładów ambitnej literatury zagranicznej, jak również zwiększenie zainteresowania książką.

GBP w Jastrzębiu bierze udział w  Programie już od kilku lat. Dzięki temu udało się nam pozyskać środki finansowe na wzbogacenie księgozbioru biblioteki oraz filii.

Zakupy "Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa".