Jak działa biblioteka ?

Jak działa biblioteka ?” – takie pytanie zadawali sobie uczestnicy warsztatów prowadzonych  we  wrześniu i  październiku 2016 r.  w Filii bibliotecznej w Gąsawach Rządowych.

Zajęcia były dedykowane przede wszystkim uczniom PSP w Gąsawach, ale każdy chętny mógł w nich uczestniczyć.

Najmłodsi czytelniczy dowiedzieli się jakie są  komponenty i zadania biblioteki. Dzieci zastanawiały się jakie zbiory przechowuje biblioteka i jakie są różnice np. pomiędzy książką a czasopismem. Kolejno w trakcie quizu przygotowanego przez bibliotekarza mali czytelnicy sami tworzyli zestaw zachowań, które  obowiązują (lub są niepożądane) w bibliotecznych pomieszczeniach. Młodzież również aktywnie poznawała funkcje i  zbiory gromadzone w gąsawskiej filii. Podczas zadań grupowych uczestnicy zajęć wyszukiwali wskazane materiały biblioteczne, uczyli się jak korzystać z księgozbioru podręcznego, katalogu  oraz poznali tajniki czytania ze zrozumieniem.

Łącznie w zajęciach wzięło udział 77 osób. Wydaje się, że szkolenia poprawiły zdolności wyszukiwawcze wszystkich uczestników oraz przełamały bariery w korzystaniu z biblioteki.

A.K.