BIBLIOTEKA W JASTRZĘBIU
W PROGRAMIE ROZWOJU BIBLIOTEK

 

Jest nam miło poinformować, że Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu zakwalifikowała się do Programu Rozwoju Bibliotek.

Program Rozwoju Bibliotek to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i w małych miastach. Dzięki programowi nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwią mieszkańcom pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym. Program Rozwoju Bibliotek prowadzi Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Jego budżet to 28 milionów dolarów. Fundusze pochodzą z grantu przekazanego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates i są przeznaczane na wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny, cykl praktycznych szkoleń, wzmacnianie środowiska bibliotecznego, promocję bibliotek.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu, po napisaniu wniosku zakwalifikowała się do Programu i 23 listopada 2011 r. otrzymała nowoczesny sprzęt informatyczny, który trafił do biblioteki głównej w Jastrzębiu oraz do filii w Gąsawach Rządowych i Woli Lipienieckiej Dużej. Program przyniósł duże korzyści. Filie zyskały po 2 zestawy komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne oraz cyfrowe aparaty fotograficzne. Natomiast biblioteka gminna
w Jastrzębiu otrzymała: 2 komputery, laptopa, urządzenie wielofunkcyjne, drukarkę A3, projektor multimedialny z ekranem oraz cyfrowy aparat fotograficzny. Wszystkie biblioteki mają również dostęp do szerokopasmowego Internetu, z którego wszyscy zainteresowani mogą korzystać bezpłatnie. Zapraszamy do odwiedzania biblioteki i jej filii, do korzystania
z Internetu i otrzymanego sprzętu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.

 

 

Szkolenia z Programu Rozwoju Bibliotek

Oprócz sprzętu Biblioteka wzięła udział w różnych praktycznych szkoleniach. Odbyło się 3 rodzaje szkoleń:
- warsztaty planowania rozwoju biblioteki,
- szkolenie informatyczne,
- szkolenia specjalistyczne (1.Biblioteka miejsce dla młodych. 2. Multimedia w Bibliotece)

Pracownicy bibliotek ukończyli już warsztat planowania rozwoju biblioteki. Podczas pięciu dwudniowych spotkań dowiedzieli się, w jaki sposób zaplanować działania biblioteki tak, aby były ciekawe dla mieszkańców i zgodne z ich potrzebami, jak promować działalność swoich placówek, a także w jaki sposób pozyskiwać partnerów do współpracy.

Praca nad trzyletnim Planem Rozwoju Biblioteki już ukończona. Efekty poniżej.

 

Załączniki: