„Paczka Literacka” również w Jastrzębiu i filiach…