Poznali twórczość Joanny Olech-
spotkanie przed autorskie

                              
  

W związku z realizacją Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka”, projekt pt. „Autoriada – Jastrząb czyta, opowiada” Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu zaprosiła wszystkie dzieci z klas IV – VI na spotkanie przedautorskie dotyczące życia i twórczości pani Joanny Olech. Ta znana autorka książek dla dzieci, odwiedzi nas osobiście już 25 kwietnia b.r.

Zajęcia przedautorskie dotyczące twórczości Joanny Olech odbyły się w kwietniu w PSP w Jastrzębiu w klasach IV – IV, a zostały przeprowadzone przez nauczyciela języka polskiego panią Magdalenę Korzeniowską. Zajęcia przeprowadziły również panie: Katarzyna Sadza i Renata Minda – bibliotekarki z filii GBP w Jastrzębiu w Gąsawach Rządowych i Woli Lipienieckiej. Łącznie wzięło w nich udział ok. 80 osób. Dzieci zapoznały się z biografią pisarki, obejrzały wystawę jej książek znajdującą się w bibliotece, poznały także wybrane utwory z jej bogatej twórczości. Odczytały kilka fragmentów pochodzących z książki „Dynastia Miziołków”, dzięki czemu poznały bliżej Miziołka – narratora pamiętnika, jego rodzinę, relacje między domownikami oraz zwyczaje w niej panujące. Zajęcia przedautorskie wszystkim dzieciom bardzo się podobały, a co najważniejsze, pozwoliły je przygotować do osobistego spotkania z tak wspaniałą autorką jaką jest pani Joanna Olech.

Spotkanie przedautorskie zorganizowano w ramach konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka”,  projekt pt. „Autoriada – Jastrząb czyta, opowiada”, który realizowany jest przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jastrzębiu we współpracy z biblioteką szkolną PSP w Jastrzębiu.  

Przedsięwzięcie to realizowane jest ze środków otrzymanych od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności.