Poznajmy twórczość pani Anny Onichimowskiej

 

W związku z realizacją Konkursu Grantowego "Aktywna Biblioteka", projekt pt. "Autoriada -Jastrząb czyta, opowiada" Gminna Biblioteka Publiczna we współpracy ze Szkolną Biblioteką  ZSP  w Jastrzębiu zaprosiła uczniów gimnazjum na spotkanie przed autorskie dotyczące życia i twórczości Anny Onichimowskiej. Ta znana autorka książek dla dzieci i młodzieży odwiedzi nas osobiście już 28 maja b.r.

Zajęcia przed autorskie w PG w Jastrzębiu dotyczące twórczości pani Anny Onichimowskiej zostały przeprowadzone w klasach  I - III przez nauczycieli języka polskiego: panią Beatę Leśniewską i Kingę Wesołowską. Wzięło w nich udział łącznie ok. 130 osób. Uczniowie zapoznali się z biografią pisarki, obejrzeli wystawę jej książek znajdującą się w bibliotece, poznali wybrane utwory z jej bogatej twórczości. Na lekcjach języka polskiego odczytali kilka fragmentów pochodzących z książki „Daleki rejs”, „Najwyższa góra świata”, „Hera moja miłość” i „Lot komety”. Zajęcia przed autorskie młodzieży bardzo się podobały, a co najważniejsze, pozwoliły się przygotować do osobistego spotkania z tak wspaniałą autorką jaką jest pani Anna Onichimowska.

Spotkanie przed autorskie zorganizowano w ramach konkursu Grantowego "Aktywna Biblioteka", projekt, pt. "Autoriada - Jastrząb czyta, opowiada", który realizowany jest przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jastrzębiu we współpracy z biblioteką szkolną PSP w Jastrzębiu.Przedsięwzięcie to realizowane jest ze środków otrzymanych od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolność.